Voor grondeigenaren ontwerpt en coördineert basvanderhorst Architects & Engineers een inbreidingsproject aan de rand van Bavel. Georganiseerd als groene buffer tussen rijksweg en omgeving.

Door de aanleg van Rijksweg A27 eind jaren ’60 is een groot agrarisch perceel in enkele delen gevallen. Een deel hiervan ligt ten noorden van de Korenmolen in Bavel als een driehoekig stuk grond. Met onze opdrachtgever zijn hier in nauw overleg met de gemeente Breda gesprekken gevoerd over eventuele mogelijkheden om op deze grond woningen te realiseren.

Voor het verdere ontwerp worden een aantal ontwerpprincipes gehanteerd. Hiermee wordt in samenspraak met de omgeving en onderzoekspartners gezocht naar een kwalitatief hoogwaardig plan waarin ruimte wordt gemaakt voor enkele seniorenwoningen.

[lees meer]

Molenhof

Molenhof Bavel