Voor de erfgoedverenigingen “de Oranjeboom” en “Engelbrecht van Nassau” wordt vanavond door Bas van der Horst een lezing gehouden over Frans Oomes.

Aan de hand van onderzoek uit het eigen archief van Frans Oomes, en uit beeldmateriaal uit
het stadsarchief, zullen een viertal Bredase gebouwen besproken worden. Deze gebouwen
waar Bredaas architect Frans Oomes zich heeft toegelegd op restauratie, zijn voor velen
herkenbaar voor Breda. Deze projecten hebben historisch gezien een andere functie
gekregen of hebben inmiddels een iets andere hoedanigheid gekregen en tonen hoe de stad
Breda steeds in verandering blijft.


Het Begijnhof is een belangrijk stukje historie in het centrum van Breda. Een eerste blik geeft
weinig zichtbaarheid over de veranderingen die mettertijd zijn uitgevoerd. Uitvoerig
historisch onderzoek is reeds uitgevoerd door John Veerman. Illustratief wordt deze
geschiedenis beknopt toegelicht en wordt gekeken wat er is gewijzigd ten tijde van de
renovatie in 1980. Ook ‘de Lange Stallen’ kennen een belangrijke verweving met de
geschiedenis van de stad. De functie van dit van oorsprong militaire stalcomplex is in de
jaren ’80 gewijzigd tot een gebouw waarin sindsdien gewoond is. De stallen en hooizolders
zijn verworden tot kwalitatieve woningen voor een‐ en tweepersoons wooneenheden. Aan
de hand van beeldmateriaal wordt zichtbaar gemaakt welke wijzigingen zijn gedaan om dit
bewerkstelligen.


Een andere functiewijziging heeft de sloop van een ander stukje monumentaal Breda
behouden. De Pelmolen en aangrenzende monumentale woningen en IJsfabriek “De
Noordpool” gaan historisch gezien terug tot de 17e eeuw. In 1980 is dit gebouwcomplex in
delen gerenoveerd. Later is dit gebouw gedeeltelijk getransformeerd en huisvest deze weer
andere functies. Het Grand Theater kent qua recente functiewijzigingen een wellicht nog
weerbarstigere geschiedenis. In de lezing wordt dit kort benoemd, waarbij specifiek
ingegaan wordt op de wijziging van het oorspronkelijke theater naar bioscoop aan de hand
van beschikbaar beeldmateriaal. Voor deze transformatie heeft Frans Oomes toentertijd de
Bredase Architectuur Prijs gewonnen in 1985.


Bas van der Horst is naast architect werkzaam in Breda tevens kleinzoon van Frans
Oomes.