Masterplan Roggeveen

conceptplan Heuvel breda

Historische context

Grenzend tussen de wijken Princenhage en Boeimeer ligt de Bredase wijk de Heuvel. Deze stedenbouwkundige historische plannen van deze wijk zijn in het westelijke deel opgesteld door Granpré Molière volgens het beginsel van de Delftse school. In het oostelijke deel van deze wijk is deze opgesteld door ir. Peutz. Deze woningen zijn gerealiseerd volgens zijn uitgangspunt dat de kleinste ruimtelijke eenheid het woonblok is en niet de eengezinswoning.

In het oostelijke deel van de Heuvel zijn appartementsblokken lineair gebouwd van drie tot vier lagen tot functionele woonwanden tot wel 100 meter, Mede doordat de bouwkundige staat van deze blokken gedateerd werd is door gemeente, woningcorporaties en bewoners een ontwikkelvisie opgesteld. Masterplan Roggeveen is een model waarin voor een deel van een drager is ontworpen waarin een diverse woningtypologie zich kan ontwikkelen. Analoog met de straatnamen uit deze wijk van ontdekkingsreizigers is dit model is een zelf-geïnitieerde studie naar de ontwikkelpotentie van de ruimtelijke structuur van ir. Peutz.

Masterplan Roggeveen

Verhoogd wonen

In totaal zijn 59 grondgebonden woningen geplaatst in een drietal clustes. Deze clusters volgen de richting van de oorspronkelijke straatstructuur. De oostelijke woningblokken hebben twee bouwlagen met een kap waarmee deze aansluiten op de bouwhoogte in de omgeving. Aan de westelijke zijde hebben de bouwblokken één bouwlaag meer. Iedere woning heeft een afgesloten tuin op volle grond, waarbij een deel is verhard waaronder geparkeerd kan worden.

Door de split-level begane grond ontstaan bij alle woningen hoge binnenruimtes op maaiveld. Hierbij wordt aansluiting gevonden met de mogelijkheid verschillende kleine ambachtelijke beroepen te combineren met een woonfunctie. De achtertuinen grenzen zijdelings aan elkaar waarbij de eerste meters worden verhard zijn met terras, waaronder de rijbaan van de ondergelegen parkeergarage is geplaatst. Met lage erfafscheidingen en een opgehoogd groen openbaar binnengebied ontstaat een veilige ruimte voor spelen en ontmoeting.

Gedeeld met omgeving

De vinnen over de bouwblokken zijn de letterlijke dragers van het project. Het houten exoskelet bakent de afzonderlijke woningen helder af. Daarnaast markeert het de entree van de berging- en parkeervoorziening ter plaatse van de kop van het bouwblok. In het omliggende park markeert het doorlopende exoskelet twee verschillende type ruimtes. De portalen bakenen een groenvoorziening af waarin een commerciële partij groente kweekt op biologische wijze. Hierin bieden de portalen gelijktijdig een drager voor alle noodzakelijke technische installaties. Bewoners kunnen participeren als hier behoefte aan is. Op andere plekken wordt een verhard plein gedefinieerd door de portalen waarbij de dragers een onderdeel worden van de speel- en zitvoorzieningen.

“met een opgehoogd groen openbaar binnengebied ontstaat een veilige ruimte voor spelen en ontmoeting”

 • december 2019

  conceptstudie

stel ons uw vragen


  Project details

  Bruto vloeroppervlak 10.000 m²
  Programma Woningbouw
  Locatie Breda, Noord Brabant, Nederland
  Ontwerpteam

   
  Ontwerp basvanderhorst Architects & Engineers
  Ontwerp omgeving basvanderhorst Architects & Engineers