Openbaar domein, Wonen

6 ‘Pockets’

6 Pockets

conceptplan Tilburg

  • januari 2018 - februari 2018

    haalbaarheidsstudie

Voor een lokale projectonwikkelaar is een conceptplan opgesteld voor een aantal gronden in Tilburg. Hierbij is aandacht gegeven aan de integratie van een aantal clusters betaalbare woningen in de bestaande omgeving. Kwalitatief groen, sport- en speelveldjes én infiltratiebekkens zijn tussen de clusters geplaatst waardoor de plek functionele meerwaarde biedt aan zijn directe omgeving. De afzonderlijke woningen zijn ten opzichte van de straat verschoven waardoor het straatprofiel afwisselend kwalitatief groen combineert met parkeerplaatsen.

Twee flexibele woontypologiën maken het mogelijk naar de toekomst verschillend publiek te huisvesten. Van instapwoningen voor starters tot aanleunwoningen voor ouderen.

informatie

Opdrachtgever: ontwikkelaar

Locatie: Tilburg, Noord Brabant, Nederland

Oppervlakte: 2.147 m² BVO