Tevreden en trots op het harde werk dat is geleverd! Met veel energie, vastberadenheid en plezier is de afgelopen periode gewerkt aan het mogelijk maken van een achttal levensloopbestendige woningen bij Korenmolen de Hoop in Bavel. Vier duidelijke volumes vormen een moderne interpretatie van de oorspronkelijke agrarische lintbebouwing. Deze omgevingsvergunning is verleend, op naar een voorspoedige realisatie!