Vandaag is de de oorspronkelijke spantconstructie teruggeplaatst in villa F. Met de belangrijke constructieve rol die deze elementen vervullen kan de rest van de dakconstructie afgerond worden.